.FotbollNyheter

BP och Hässelby-Vällingby Stadsdel utökar samarbetet med en IOP

Sedan hösten 2016 har BP samarbetat med Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning inom ramen för Mötesplats Västerort för att ytterligare utveckla och ta fasta på BPs ansvarstagande i samhället.

Från januari 2019 och de kommande tre åren har BP och Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning kommit överens om ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) i syfte att utveckla samarbetet kring BPs samhällsansvar.
– Samhället står idag inför stora utmaningar vad gäller frågor som integration, utanförskap och jämlik sysselsättning. Utifrån vår plattform som Europas största fotbollsförening har vi stora möjligheter och därmed också ett ansvar att verka för ett mer jämlikt samhälle. Ingen kan göra allt själv och därför känns det fantastiskt att en så viktig aktör som stadsdelsnämnden vill samverka långsiktigt med BP, säger Stefan Bärlin, Hållbarhetsansvarig BP.

BP är i första hand en ideell fotbollsförening, men vi har också fattat ett strategiskt beslut om att agera som en ansvarstagande samhällsaktör och bedriver förutom fotbollsverksamheten även ett omfattande CSR-arbete (Corporate Social Responsibility), som går under namnet ”Mötesplats Västerort”. Vid en analys av BPs upptagningsområde blir det tydligt att delar av föreningens upptagningsområde är präglat av social och ekonomisk segregering, där levnadsvillkoren ser olika ut beroende på om du är bosatt i till exempel Hässelby villastad eller Hässelby gård.
– Vi bedömer därför att ett utökat samarbete enligt BPs förslag kan bidra till rikare fritidsutbud, innovativa arbetsmarknads aktiviteter och trygghetsaktiviteter för målgruppen barn, unga och unga vuxna. BPs volontärverksamhet, geografiska läge och även deras kontaktnät bland arbetsgivare möjliggör att fler ungdomar kommer i sysselsättning och får en bra fritid. Vi hoppas och tror på att vår samverkan kommer resultera i en växande verksamhet som gagnar våra invånare, säger Andrea Hormazabal, avdelningschef för tidigt socialt arbete.

Genom arbetet i Mötesplats Västerort vill BP bidra till jämställdhet, integration, förbättrad hälsa och att motverka olika typer av utanförskap. En majoritet av företagen i BPs nätverk stödjer detta arbete aktivt.

Arbetet innehåller flera delar;
– Nattfotbollen som arrangeras varje helg, året om
– Tjejfotboll tillsammans med Futebol Da Forca
– Första Jobbet Västerort där BP verkar för att sätta människor i arbete med ytterligare medel från Tillväxtverket
– Utveckling av “Efter-skolan-aktivitet” med exempelvis läxhjälp
– Summer Camp som arrangeras tillsammans med grannföreningar för att erbjuda gratis sommarlovsaktiviteter

– Vi tackar Hässelby-Vällingby Stadelsförvaltning för förtroendet och ser fram emot att tillsammans göra Västerort till en bättre plats för oss alla som bor och verkar här, säger Henrik Nilsson, Klubbdirektör BP.

Relaterade artiklar

Back to top button
Close