.Nyheter

Sollentuna blir viktigt centrum för Svensk friidrott

Sollentunavallen blir platsen för ett Prestationscentrum för mångkamp inom Svensk friidrott. Det är ett unikt samarbete mellan flera friidrottsklubbar i Stockholm.

Sollentunavallen har valts att bli platsen för friidrottens femte Prestationscentrum. Ett prestationscentrum utvecklar elitaktiva och deras tränare, men har också i uppdrag att utveckla och bredda sin gren, bland annat genom ungdomssatsningar. Prestationscentrumet i Sollentuna ska drivas kring friidrottsgrenen mångkamp. Prestationscentrumen har de senaste åren starkt bidragit till de framgångar som svensk friidrott har haft. Avtalet som gör Sollentuna till ett Prestationscentrum har en löptid på tre år med början under första halvåret 2019.

– Självfallet är det en fjäder i hatten för Sollentuna kommun att vi har valts ut i stark konkurrens med andra kommuner. Tack vare ett bra regionalt samarbete blir vi en centralort för idrotten på en helt annan nivå än tidigare. Vi har medvetet byggt ut vår infrastruktur kring både bredd- och elitidrott i våra anläggningar, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Sollentuna.

Sollentuna valdes ut eftersom kommunen har väldigt bra förutsättningar med både inomhus- och utomhusarena beläget väldigt vackert med fina löpspår längst med vattnet. Sollentuna kommun värnar om idrott och hälsa och har sedan tidigare ett väldigt bra samarbete med friidrotten via Löpargymnasiet. Genom Prestationscentrum och deras aktiviteter kommer Sollentuna att bli en viktig del inom svensk friidrott. Man kommer att få en kompetensutveckling och öka samarbetet inom mångkamp, både nationellt och internationellt.

– Urvalsprocessen har varit gedigen och det var inte något enkelt beslut som styrelsen stod inför. Men Sollentuna var den plats som ansågs kunna erbjuda den viktiga långsiktigheten och stabiliteten tillsammans med stor friidrotts- och mångkampskompetens. Det är en kommun med stort hjärta och passion för friidrott, säger Stefan Olsson, generalsekreterare, Svenska friidrottsförbundet.

Klubbarna bakom ansökan om Prestationscentrum mångkamp är Turebergs FK,

Relaterade artiklar

Back to top button
Close