Nyheter

Konsthall öppnar på Riksidrottsmuseet

I februari öppnar Konsthall 16 på Riksidrottsmuseet i Stockholm. Konsthallen blir unik i att skildra mötet mellan idrott och konst och kommer årligen att inrymma flera utställningar.

Den 17 februari öppnar Sveriges första konsthall med idrottstema på Riksidrottsmuseet. Konsthall 16 kommer att presentera utställningar med svensk och nordisk samtidskonst som relaterar till idrott.

– Att arbeta med konst och idrott blir en intressant utmaning. Kopplingen är inte uppenbar men det finns en mängd gemensamma drag som berör såväl konstens som idrottens värld. Flera av dagens konstnärer har intresserat sig för idrottens estetik, visuella formspråk och även för dess personligheter, säger Ulrika Levén, curator för Konsthall 16.

Den första utställningen kommer att visa upp en grupp framstående svenska konstnärer som har bidragit med verk som relaterar till idrott varav flera är specialgjorda för sammanhanget. Årligen kommer två till tre utställningar att sättas upp.

Konsthallen har möjliggjorts genom ett samarbete mellan Tore A Jonassons stiftelse och Riksidrottsmuseet. Stiftelsen, som har finansierat byggnationen och den årliga driften, bygger även en ny samling och kommer årligen att dela ut stipendier till svenska konstnärer och idrottare.

– Vi är glada att stiftelsen valde oss som samarbetspartner. För oss innebär Konsthall 16 ett sätt att se idrotten ur ytterligare en synvinkel och det är en möjlighet för oss att nå nya målgrupper, säger Pernilla Klingofström, museichef på Riksidrottsmuseet.

Bakgrund
Tore A Jonasson (1916 − 2015) växte upp i Stockholm. Han var verksam som säljare inom pappersindustrin men engagerade sig privat för sina stora intressen aktier, konst och idrott. Ett större arv av värdepapper, lyckade fastighetsaffärer och ett sparsamt leverne lade grunden till den förmögenhet som sedermera testamenterades till stiftelsen för att realisera hans önskan att skapa en plats för konsten. När Tore Jonasson gick bort 2015 påbörjades arbetet i den stiftelse som bildades i enlighet med hans testamente från år 2013. Stiftelsen har i uppdrag att visa ett urval av verk ur hans egen samling, att presentera tillfälliga utställningar med samtidskonst, att årligen köpa in idrottsrelaterad konst samt utdela ett antal stipendier till konstnärer och idrottsverksamma. Redan i slutet av 90-talet hade Tore själv fört samtal med Riksidrottsmuseet men det var inte förrän ett år efter hans bortgång som stiftelsen närmade sig museet som en i detta fall idealisk – om än kanske ovanlig – samarbetspartner för skapandet av en ny konsthall.

* Tore A Jonassons stiftelse förvaltas av Handelsbankens stiftelseavdelning, de har utsett en konstnämnd för inköp till stiftelsen. Fokus ligger på samtidskonst med koppling till idrott av etablerade, primärt svenska konstnärer. Konstnämnden står även för nominering av stipendiater, där urvalet sker i Tores anda med kvalitet som ledord. Konstnämnden består av Mårten Castenfors, chef Liljevalchs konsthall, Pernilla Klingofström, museichef Riksidrottsmuseet och Karolina Peterson, enhetschef för kultur i Halmstad, har formats för inköp till stiftelsen.

* Ulrika Levén är verksamhetsansvarig för Konsthall 16.

* Bakom konsthallens arkitektur och grafiska profil står Anna Edsjö och Malvin Karlsson, Unna design. Ljusdesign och teknik har ombesörjts av Transpond.

Relaterade artiklar

Back to top button
Close