Nyheter

Farsta satsar på föreningslivet

Stockholms stad har 2018 beviljats stöd från Socialstyrelsen för att genomföra aktiviteter under sommaren och övriga lov.
Farsta stadsdelsnämnd har avsatt 300 000kr till aktiviteter på jullovet i samverkan med det lokala föreningslivet.

Kriterier från Socialstyrelsen:
Barn och ungdomar mellan 6 och 15 år
Kostnadsfria aktiviteter
Ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrunder
Genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, ingen behovsprövning ska göras

Idéer och förslagna lämnas in från Farstaborna själva.
Lämna in idéer och förslag på aktiviteter innan den 31 oktober via länken https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=5475f966bbec
Idéerna kommer att bedömas löpande utifrån de kriterier Socialstyrelsen fastställt (se ovan) samt utifrån de mål och prioriterade områden stadsdelsnämnden har i årets verksamhetsplan. Vi vill få en bredd av aktiviteter och en god geografisk spridning över stadsdelsområdet.

Förvaltningen kommer sedan att teckna överenskommelser kring de aktiviteter som föreningarna förbinder sig att utföra. Förvaltningen planerar även för en sammanhållen marknadsföring av alla aktiviteter. Deadline med info om aktiviteten med godkänd bild och text senast den 1 november.

Relaterade artiklar

Back to top button
Close